Varselkläder: EN-ISO20471 klass 1, 2 och 3

Varselkläder: EN-ISO20471 klass 1, 2 och 3

Varselkläder är ett viktigt verktyg för att öka synligheten och säkerheten för arbetare i riskfyllda miljöer. EN-ISO20471 är en europeisk standard som fastställer kraven för varselkläder. Standarden klassificerar varselkläder i tre klasser: 1, 2 och 3.

Klass 1

Klass 1 är den lägsta klassen och ger det minsta skyddet. Klass 1-varselkläder är avsedda för miljöer där det finns en liten risk för olyckor eller olyckor. Klass 1-varselkläder måste ha minst 0,14 m² fluorescerande yta och 0,10 m² reflexyta.

Klass 2

Klass 2 är en högre klass än klass 1 och ger ett bättre skydd. Klass 2-varselkläder är avsedda för miljöer där det finns en ökad risk för olyckor eller olyckor. Klass 2-varselkläder måste ha minst 0,50 m² fluorescerande yta och 0,13 m² reflexyta.

Klass 3

Klass 3 är den högsta klassen och ger det bästa skyddet. Klass 3-varselkläder är avsedda för miljöer där det finns en mycket hög risk för olyckor eller olyckor. Klass 3-varselkläder måste ha minst 0,80 m² fluorescerande yta och 0,20 m² reflexyta.

Varför behövs olika klasser?

Varselkläder i olika klasser behövs för att anpassa skyddet till den specifika riskmiljön. Klass 1-varselkläder är tillräckliga för miljöer där det finns en liten risk för olyckor eller olyckor. Klass 2-varselkläder är tillräckliga för miljöer där det finns en ökad risk för olyckor eller olyckor. Klass 3-varselkläder är tillräckliga för miljöer där det finns en mycket hög risk för olyckor eller olyckor.

Hur väljer du rätt klass?

För att välja rätt klass varselkläder bör du ta hänsyn till följande faktorer:

  • Riskmiljön: Vilken typ av riskmiljö arbetar du i?
  • Arbetsuppgifterna: Vilka arbetsuppgifter utför du?
  • Arbetsplatsen: Vilka förhållanden råder på arbetsplatsen?

Var hittar du EN-ISO20471-certifierade varselkläder?

EN-ISO20471-certifierade varselkläder är tillgängliga från en mängd olika leverantörer. Du kan hitta dessa kläder online eller hos återförsäljare av arbetskläder.

Vad är nästa steg?

Om du arbetar i en riskfylld miljö är det viktigt att du har rätt varselkläder. Genom att välja EN-ISO20471-certifierade varselkläder kan du öka din synlighet och säkerhet.